Humexis analiz hizmeti; kullanıcılarınızın web sitenizde nasıl davrandıklarını web analitik çalışması ile ortaya çıkarır ve raporlar. Web sitenizi kullanan kullanıcılar oldukça değerli kullanım desen bilgilerini sunucularınızda bırakmaktadır. Birçok firma bu bilgileri etkin bir biçimde değerlendirememektedir. Analiz çalışması sözkonusu kullanım verilerinden etkin bir biçimde yararlanmak mümkün hale gelir.

Özellikle uzman incelemesi, kullanıcı testleri veya anketleri ile birlikte yapıldığında, analiz çalışması en başarılı sonuçları vermektedir.

Analiz çalışmasında Humexis aşağıdaki yöntemlerle firmanıza yardımcı olur:

 • Mevcut analitik bilgiler alınır ve incelenir, iş süreçleri ve kullanım ile ilgili mevcut sorularla ilişkilendirilir. Sitenizi kim ziyaret ediyor, nereye gidiyor, neler yapıyor ve hangi noktalarda ayrılıyor raporlanır.
 • Google Analytics sistemi ekibinizle birlikte kurulur ve veri toplama işlemi gerçekleştirilir.
 • Aylık olarak analitik bilgiler izlenir ve özet raporlar hazırlanır.
 • Kullanıcı merkezli tasarım döngüsü izlenmesi sırasında analitik bilgileri kullanılarak kullanıcı davranışları değerlendirilir ve döngüye geri besleme olarak verilir.

   Humexis ekibinde bulunan analitik uzmanı personel Google Analitik, KISS, Crazy Egg, 4Q, SPSS yöntemleri gibi yöntemleri kullanabilme yeteneğine sahiptir.

   Analiz Kazanımları
   Analiz çalışmaları web sitenizden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacaktır. Ziyaretçilerinizin gerçekten ne yaptığı, sistem paydaşlarınızın zihninde olan sanal varsayımlara dayanmadan ortaya konur. Analiz çalışmalarının sonuçları hızlı bir biçimde firmanıza iletilerek bilgiye dayalı kararlar almanızı kolaylaştırır.

   Verilen kararların ve yapılan değişikliklerin etkisi zaman içinde izlenerek bunların başarı oranları incelenir ve sonuçlara ulaşılır. Hangi kararların istenilen etkiyi sağladığı, hangilerinin sağlamadığı bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarılır.

   Özellikle sitelerde mevcut olabilecek sorun yaratan özel noktaların tesbiti, analiz çalışması ile mümkündür, bu sayede sözkonusu noktalar revize edilerek iyileştirilir.

   Analiz Sonuçları
   Analiz özet raporu analiz çalışması sonunda oluşturulur. Sitenin kimler tarafından ziyaret edildiği, hangi bölümlerin ziyaret edildiği ve ne zaman hangi noktadan ayrıldıkları incelenir. Sorunlu olan yerler rapor edilir. Aylık analiz çalışması yapıldığı takdirde aylık raporlar teslim edilir. Firmanızın analiz çalışmalarını sürdürülebilir bir biçimde yürütebilmesi için gerek kurulumda, gerekse sürekli olarak yol gösterme hizmeti verilir.