Kullanıcı anketleri ile sisteminizi kullanan kişiler hakkında bilgi sahibi olmanız mümkündür. Onların kim olduğunu, sisteminizi ne zaman ve hangi şartlar altında, niçin kullandıklarını, neleri sevdiklerini ya da sevmediklerini kullanıcı anketleri ile elde edersiniz.

Kullanıcı anketleri sisteminizin kullanıcı tabanı ile ilgili ön bilginiz olmadığı durumlarda oldukça hızlı geri dönüşü olan ve önemli kabul edilen bir tekniktir. Örneğin web sayfaları sözkonusu olduğunda kimlerin ziyaret ettiği bilgisine anket çalışması ile ulaşılabilmektedir. Kullanıcı anketleri, sistem hakkında yapıldığında sistemin muhtemel problemli olan ya da olacak bölümlerinin ortaya çıkarılmasını sağlar. Buna paralel olarak sistemin hangi bölümlerinin kullanıcılar tarafından beğenildiğinin, severek kullanıldığının anlaşılmasına yardımcı olur.

Kullanıcı anketleri özellikle tasarım öncesi ve sonrası kullanıcı tatmininin ölçülmesi için yararlı olmaktadır. Genellikle nicel deneysel testlerle birlikte ve mülakatla desteklenerek gerçekleştirildiğinde elde edilen bilgiler daha büyük ve yararlı olabilmektedir.

Kullanıcı Anketleri Kazanımları
Kullanıcı anketleri oldukça basittir ve müşterilerin iş süreçlerine ve hedeflerine uygun olarak tasarlanmaktadır. Kullanıcı anketleri, halihazırda sistemi kullanan kişilerden bilgi aldığında yanıtlayanların değerli kullanıcı kategorisinde olduğuna dikkat çeker. Anketler oldukça hızlı yürütülebilmeleri nedeniyle özellikle çok sayıda kullanıcı ile test yapılmasına göre karşılaştırılamayacak derecede yüksek hızlı geri dönüş sağlamaktadır.

Çıktılar temsil edici özellik taşır, online yapılan anketler seçme sırasında oluşan “bias” faktörünü ortadan kaldırmaktadır. Örneğin tüm coğrafi bölgelerden sistem kullanıcısı seçilebilmektedir. Online yapılan, doğru hazırlanan anketlerin geri dönüş oranı ve geri dönüşün başarısı, kağıt tabanlı anketlere oranla oldukça yüksektir.

Anketler, ürünler arasında karşılaştırma yapılması amacıyla oldukça güvenilebilir kaynaklardır. Bu sayede en iyi kullanılabilirlik sağlayan ürünlerin objektif olarak belirlenmesi mümkündür.

Kullanıcı Anketleri Sonuçları
Kullanıcı anket çalışmaları sonucunda kullanıcı görüş raporları, kullanıcıların demografik tanımlamaları, sisteminizi nasıl kullandıkları, neleri beğenip neleri beğenmedikleri tablolar olarak teslim edilir. Eğer görüşme ile desteklenmiş ile görüşme raporları teslim edilir.