Doğru hedefe doğru malzemelerle, kabul görmüş strateji ile yönelim başarıda esastır. Başarılı sistemler her zaman açık ve tanımlı bir strateji ile yol çıkmışlardır. Humexis, sisteminizi kurarken sizin nereden gelip nereye gittiğinizi bilimsel yöntemlerle analiz ederek başarınızın nasıl şekillenebileceğini öngören rapor hazırlar, sizi başlarıya yönlendirmeyi hedefler. Bunu yaparken sistem paydaşlarınızla ve iş süreçleriniz, amaçlarınızla birlikte hareket ederek normalde üstü kapalı kalmış konuların ortaya çıkmasına yardımcı olur.

Gerek yeni bir sistem, web sitesi geliştirilmesinde, gerekse mevcut bir site ya da hizmetin revizyonunda Humexis aşağıdaki belirtilen biçimlerde firmanıza katkıda bulunur:

  • Web sitesi stratejisi geliştirilmesi: Önemli faktörler ve hedefler, kullanıcı senaryoları ve ileriye yönelik gelişim perspektifi.
  • Kanal stratejisi: Müşteri veya kullanıcıların sisteminizle hangi amaçla ve nasıl etkileşimde bulundukuları, hangi kanalları nasıl kullandıkları ve önemli görevleri tamamlayıp tamamlamadıkları.
  • Deneyim Stratejisi: Kullanıcı deneyimine uzman gözü ile bakılarak başarısı incelenir ve uzun vadeli öngörüler belirlenir.

Stratejik İnceleme Kazanımları
Projenizin stratejik olarak doğru yolda olması başarısı için esastır. Doğru streteji, firma içinde kabul görülebilirlik özelliği taşıması ile tüm organizasyonunuzda iç başarının yüksek olmasıı sağlar.

İş kararlarının verilmesinde, yeni fikirlerin incelenmesi, irdelenmesi önemli rol oynar ve kurumsal ilerlemenin önünü açar. Müşteri/kullanıcı merkezli stratejik yaklşaım ile tüm projelerde kullanıcının öncelikli olarak ele alınmasını öngörür.

Stratejik İnceleme Sonuçları
Vizyon dokümanı. Önceliklendirilmiş hedefler dokümanı, başarı çıktıları ve metrikleri. Kullanıcıların kim oldukları, öncelikleri, görevleri ve senaryoları. Stratejik hedeflere ulaşılması için yol haritası.