Niçin Eğitim?

Kullanıcı Deneyimi (UX-User Experience) konusunda sektördeki temel ihtiyacın eğitim olduğunu, sürdürülebilir bir kullanıcı deneyimi tasarım ve geliştirme sürecine kurumların ancak personel eğitimi ile iç kaynaklarla kavuşabileceklerini düşünüyoruz.

Humexis eğitim hizmetleri:

İnsan bilgisayar etkileşimi, arayüz tasarımı, yazılım mühendisliği süreçleri, proje hazırlama ve yönetimi, kullanıcı deneyleri, dünya standartları gibi özel konularda firmanıza sizin belirlediğiniz yerde ya da kendi ofis eğitim alanımızda aşağıdaki eğitimleri veriyoruz. Bunun yanında sizin özel olarak istek duyabileceğiniz konularda önceden hazırlık yapmak ve gerekli ek personeli temin etmek suretiyle ölçeklenebilir büyüklüklerde eğitim programları hazırlayabiliyoruz.

İnsan Bilgisayar Etkileşimi Temelleri

Bu eğitim programında insan bilgisayar etkileşimi temelleri, insan faktörünün temel özellikleri ele alınarak incelenir. Katılımcılara insanın algısal yapısı, arayüz kullanımında bu algısal yapının etkisinin farkındalığı kazandırılır. Kısa dönemli hafıza, uzun dönemli hafıza, renk faktörleri, hareket faktörleri incelenir. Kullanıcıların arayüz karşısında kendi zihinlerinde oluşturdukları algısal model incelenir algısal modeli oluşturan bileşenler hakkında farkındalık kazandırılır.

Üstün arayüzün özellikleri incelenir. Geri besleme, doğrudan manipulasyon, "mapping" ve "affordance" kavramları incelenir. İletişim kurulan teknik plaftormlar yapısal olarak ele alınır, bunların her birisi için etkileşim prensipleri ortaya konur. Masaüstü, mobil, sesli, geniş panel ve makine etkileşim arayüzleri arasındaki farklar incelenir.

Arayüz tasarımının farklı uygulama alanlarına yönelik olarak özelleşme süreci katılımcılara aktarılır. Farklı kurumsal programların hedefleri, kullanıcı kitleleri incelenir. Menü tasarım ilkeleri, veri girişi ilkeleri, veri gösterim ilkeleri katılımcılara verilir. Diğer eğitimlere temel teşkil eden bazı bölümler bu eğitim paketinde verilmektedir.

Prototip Geliştirme ve Prototip Deneyleri

Başarılı bir ürünün anahtarı başarılı bir prototip geliştirmektir. Prototip geliştirme, yazılım ve donanım ürünlerinde gerek müşteri ile erken etkileşimin temin edilmesi, gerekse ekip içindeki görüş birliğinin korunması ve standardizasyonu sürecinde önemli rol oynar. Prototip geliştirme, döngüsel yazılım geliştirme süreçlerinin temel bileşenidir. Yakın dönemde hızlı yazılım prototipleme yardımı ile büyük kazanımların elde edildiği ortaya çıkmıştır.

Bu eğitim paketinde bir kullanılabilirlik ve kullanıcı deneyimi perspektifi ile başarılı bir hızlı prototip nasıl geliştirilir konusu ele alınır. Senaryo analizi, kağıt prototipleme, hızlı prototip yazılım kullanma konularında katılımcılara yeterlik kazandırılır. Katılımcılar, eğitim süresince farklı bağlılık seviyelerinde hızlı prototip geliştireceklerdir.

Prototip yalnızca ekip içi görüş birliğinin sağlanması veya müşteri ile ilişkilerin yürütülmesi amacıyla değil, gerçek kullanıcılarla test yapılması amacıyla da hazırlanır. Eğitim programı kapsamında geliştirilen prototiplerin gerçek kullanıcılar ile nasıl deney sürecine sokulduğu, bu süreçlerden geri bildirimlerin nasıl alındığı ve prototipin geliştirildiği konuları ele alınmaktadır.

Yazılım Mühendisliği'nde Kullanılabilirlik

Yazılım mühendisliği birçok kurumsal yazılım geliştirme ekibinin kanayan yarası durumundadır. Modern yazılım geliştirme süreçlerinde kullanılabilirlik perspektifi oldukça önemli yer tutmaya başlamıştır. Bu nedenle yazılım projesi yöneticilerinin insan bilgisayar etkileşimi alanında eğitim görmüş profesyonellerden seçilmeye başladığı sektörde bilinmektedir. Yazılım mühendisliği bilim dalı da bu süreçte boş durmamış ve kullanılabilirlik alanında bir dizi mühendislik prensipleri ortaya koymuş, sektörün kullanımına sunmuştur.

Bu eğitim kapsamında, modern yazılım mühendisliği alanında kullanılabilirlik perspektifinde mevcut olan prensipler katılımcılara aktarılacaktır. Yalnızca prensiplerin anlatılması bu prensiplerin uygulanmasını sağlayamamaktadır. Dolayısı ile tüm yazılım geliştirme süreci felsefesinin yeniden kurgulanması gereklidir. Katılımcılara mevcut yazılım mühendisliği ve yazılım geliştirme süreçlerini nasıl değiştirmeleri gerektiği, kullanıcı odaklı yazılım geliştirme tekniklerini nasıl uygulayabilecekleri eğitimde verilen bilgiler arasında gelmektedir.

ISO Kullanılabilirlik Standartları

Uluslararası Standartlar Örgütü yazılım sektöründe kullanılmak üzere birçok standart belirlemiştir. Bu standartlar bilgisayar monitörlerinden, arabirimlere, kullanılan masa yüksekliğinden, takip edilen yazılım geliştirme metodolojisine kadar geniş bir spektrumu kapsamaktadır.

Bu eğitim paketi kapsamında ISO-9241 "ergonomics of human-computer interaction" standardının incelemesi yapılmakta ve nasıl uygulanabileceği ele alınmaktadır. ISO 9241 bilgisi gerek yazılım geliştirme ekibine, gerekse proje yöneticilerine kullanıcı merkezli sistem ve yazılım geliştirmenin doğru bir biçimde yapılması için beceri sağlar.

Eğitim kapsamında standart dokümanları üzerinde çalışmalar yapılmakta, uygulama ve örnekler incelenmekte, prensipler benimsetilmektedir.

Kullanıcı Deneylerine Giriş

Kullanıcı merkezli yazılım ve sistem geliştirmenin bileşenlerinden biri kontrollu kullanıcı deneyleri yapabilmektir. Kontrollu kullanıcı deneyleri laboratuvar koşullarında ya da gerçek ortamlarda çok değişken derecelerde gerçekleştirilir. Doğru tasarlanmış bir biçimde gerçekleştirilmesi gereken deneylerin sonuçlarının ise hatasız bir biçimde yorumlanması büyük önem taşımaktadır.

Eğitim kapsamında deney tasarımı, denek seçimi ve hazırlanması, deney yönetimi, sonuçların nitel ve nicel olarak yorumlanması teknikleri ele alınmaktadır. Deney laboratuvarı hazırlama, kontrollu kullanıcı deneylerinde karşılaşılan sorunlar incelenmektedir. Pratik saha çalışmaları, video analizler ve sesli düşünme teknikleri, kullanılabilirlik anket teknikleri incelenmektedir.

Proje Hazırlama ve Yönetimi

Yazılım sektörünün son 20 yılda geçirdiği olağanüstü değişim, sektör projelerinin örneğin inşaat projeleri gibi standart bir yapıda olmasını güçleştirmektedir. Başarılı ürünlerin, başarılı ön çalışmaya, proje hazırlama ve proje yönetimine bağlı olduğu bilinmektedir. Yazılım sektörü ele alındığında ise sektörün yapısı gereği gerek proje yönetim bilinci, gerekse teknikleri yönünden eksik olduğu gözlenmektedir.

Bu eğitim paketi kapsamında katılımcılara yazılım projesi hazırlama, plan yapma, gereksinim analizi oluşturma, yazılım personeli yönetimi, takım çalışması teknikleri, ikili çalışma yöntemleri konularında bilgi verilmektedir. Kabul görmüş proje yönetim teknikleri, raporlama standartları, personel motivasyon ve ödüllendirme yöntemleri ele alınmaktadır. Eğitim kapsamında katılımcılardan örnek proje hazırlamaları ve sunmaları istenmektedir.