Kısa Seminerlerimiz

Daha uzun süreli eğitim programlarımızın yanında, belirli konularda kısa seminerler ile yazılım sektöründe bilgi ve beceri artışının kazanılmasını hedeflemekteyiz.

Humexis Seminerleri

Sektörde görülen belirli ihtiyaçlar doğrultusunda görece kısa, bilgi dolu ve motive edici olan seminer programlarımızla gerek personelinizin bilgi birikiminin artması, gerekse iş memnuniyetinin yükselmesi, performansının artması hedeflenmektedir. Humexis seminerleri, sizin belirlediğiniz yerlerde olabileceği gibi firmamız eğitim alanlarında ya da anlaşmalı yerlerde organize edilebilmektedir.

Kullanıcı Deneyimi Nedir?

Bu seminer kapsamında kullanıcı deneyimi kavramının tanımı, önemi, kullanılabilirlik kavramı, yazılım sektöründeki önemi, konu hakkında daha detaylı bilgi edinme amacıyla gerekli başlangıç noktaları katılımcılara verilmektedir. Başarılı bir kullanıcı deneyimi yaratmak için katılımcıların konu hakkında doğru bir algısal modeli zihinlerinde oluşturmaları hedeflenmektedir. .

Büyük Kullanılabilirlik Hataları

Öğrenmenin büyük bir kısmı kötü deneyimleri paylaşmaktan geçer prensibi ile geçmişte yapılmış hataların incelendiği bir seminerdir. Olumsuz kullanıcı arayüz örnekleri, yapılmaması gerekenler, alternatif çözüm önerileri bu seminer kapsamında incelenir.

Yazılım Sektöründe Başarılı Ar-Ge Yöntemleri

Yazılım ürünleri, klasik sanayi ürünlerine benzememektedir. Birçok ürün tek bir proje olarak ele alınmakta, birçok farklı bileşenin ciddi bir efor ile ele alınmasını ve zihinsel işgücü kullanılmasını gerektirmektedir. Bu noktada yapılan çalışmaların hangilerinin Ar-Ge, hangilerinin rutin mühendislik çalışması olduğu tam olarak algılanamamaktadır. Yazılım sektöründe belirli stratejilerin takip edilmesi ile oldukça özgün ürünlerin, başarılı Ar-Ge çalışmalarının yapılması mümkündür. Bu seminer kapsamında yazılım sektöründe Ar-Ge felsefesi ve yöntemleri ele alınmaktadır.

Engellilere Yönelik Modern Teknolojiler

Humexis, insan faktörüne odaklanmış, engellilere çözümler üreten bir firma olarak engellilere yönelik teknolojilere önem vermektedir. Bu amaçla, gerek bilişim, gerekse diğer sektörlerde engellilere yönelik teknolojiler hakkında farkındalık yaratmak ve yeni yaklaşımlar hakkında katılımcıları bilinçlendirmek amacıyla seminerler düzenlemektedir. Görme engelliler, motor nöron hastaları, zihinsel engelliler gibi birçok engelli için mevcut olan teknolojiler, seminer dinleyici kitlesinin profiline göre özelleştirilerek sunulmaktadır.